Wat is authentiek leiderschap? We spraken met Miranda Nouwen hierover vanuit haar bedrijf The PowerUp Company. Miranda is business coach, mentor en ervaringsdeskundige op het gebied van ondernemerschap, het bouwen van succesvolle teams en leiderschap voor zowel jouw privé- als zakelijk leven.

Wat is authentiek leiderschap voor jou?

We starten het interview met de belangrijkste vraag: “Authentiek leiderschap betekent voor mij het durven en kunnen leiden vanuit je ware Zelf. Maar ook het leren herkennen en vooral erkennen waar je goed in bent en dat ook durven inzetten. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet, je moet namelijk echt in je eigen kracht gaan staan. Een onderdeel daarvan is dat je gaat doen wat echt bij je past in een bepaalde levensfase. Datgene gebruiken wat je op dat moment daadwerkelijk tot je beschikking hebt. In de meeste gevallen zul je dan ook gaan doen wat je echt leuk vindt en kun je op organische wijze naar een resultaat toe werken. Maar authentiek leiderschap is ook een rol durven opgeven als deze toch niet bij je blijkt te passen. Falen is geen falen als je durft toe te geven dat je ergens minder goed in bent. Je handelt dan gewoon voorbij het ego.”

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“In alle omstandigheden jezelf kunnen blijven, omdat je daadwerkelijk weet en accepteert wie je bent. In positieve zin. Wat ik om mij heen veel zie, is dat jongeren en jongvolwassenen in grote persoonlijke crisissen en depressies verkeren. Simpelweg omdat ze te veel aan externe invloeden en beeldvorming vasthouden en niet trouw zijn aan zichzelf. Ze proberen bijvoorbeeld te voldoen aan de perfecte plaatjes die tijdens het scrollen door de sociale media voorbijkomen en waarmee ze zich gaan identificeren. Daar is niets authentieks aan.”

Miranda vertelt dat een belangrijke pijler in authentiek leiderschap, het luisteren naar je intuïtie is. Het gehoor geven aan de innerlijke stem. Ze vervolgt: “In deze wereld worden we heen en weer geslingerd tussen ratio en gevoel. De dans tussen hoofd en hart. We worden opgevoed op een manier waarop de ratio meestal overheerst. Luisteren naar je gevoel wordt hierdoor ernstig onderschat. Managers hebben het zwaar. Door Covid is er veel angst en onzekerheid. Van nature gaat een mens in crisis ofwel zorgen of prikken. Het is altijd een van de twee en dat is ook niet erg. In authentiek leiderschap ken je je eigen kracht en ben je in staat om bewust en intuïtief voor de gepaste benadering te kiezen. Door de huidige stress en angst voor het onbekende, zijn veel managers niet trouw aan zichzelf en proberen ze beiden te doen. Dit zorgt vervolgens voor verwarring bij zowel de manager als het team en hier kunnen conflictsituaties door ontstaan die stresssituaties alleen maar vergroten.”

Wat zijn de voordelen van authentiek leiderschap?

Miranda somt de volgende voordelen op:

Doen wat bij je past, zorgt voor intrinsieke motivatie en organische inspiratie. Het brengen en halen van energie is dan meer in balans. Daarnaast verklein je de kans op doorbranden. Een burn-out ligt veel minder snel op de loer als je daadwerkelijk doet waarvoor je hier bent. Dit begint bij zelfinzicht en realisatie.
Door ervaring en zelfreflectie leren wat je sterke en minder sterke kanten zijn. De dingen die ons niet liggen tonen zich vaak vanzelf. Daar word je op den duur altijd mee geconfronteerd. Maar de sterke punten zie je soms zelf niet meer omdat ze voor jou gaandeweg normaal en ‘part of your personality’ zijn geworden. Een goede business coach kan jouw sterke punten er zo uithalen en je leren om deze te cultiveren zodat je je er echt bewust van wordt en ze efficiënter in kunt zetten.
Blinde vlekken zorgen vaak voor zelfsaboterende patronen. Authentiek leiderschap zorgt ervoor dat je durft te erkennen dat je niet overal goed in hoeft te zijn. Iedereen heeft een andere mix aan ingrediënten nodig om succesvol te zijn.
Out of the box denken. Vanuit authentiek leiderschap kijk je verder dan het systeem. Het leven zoals we dat nu kennen is veelal ingericht volgens een bepaald educatie systeem dat veel mensen helemaal niet past. Bij authentiek leiderschap durf je van de gebaande paden af te wijken en indien de situatie daar om vraagt, out of the box te handelen.
| Lees ook: Het teamfunctioneren verbeteren aan de hand van 7 tips |

Wat zijn de kenmerken van authentiek leiderschap?

“Wanneer je daadwerkelijk vanuit je authentieke zelf leidinggeeft, durf je te varen op het oordeel dat je hebt. Je durft je mening te verkondigen, ook al ben je in de minderheid. Je ontwikkelt een eigen kompas, waardoor je een authentiek pad kunt bewandelen en je niet door externe elementen laat leiden. Je weet wat je kunt brengen en wat je kunt halen. Op basis hiervan is het voor jou gemakkelijk om behoeften te uiten. Daarnaast neem je verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Authenticiteit maakt je standvastig en op organische wijze ook geloofwaardiger, omdat je daadwerkelijk staat voor wat je zegt en doet. Je bent echt.”

Miranda legt het ook wel eens uit aan de hand van deze mooie metafoor:
Een authentiek leider is als de bodem van de zee. Er zitten kleine bewegingen in als de oppervlakte van de zee verandert, maar in de basis blijft de zeebodem altijd stabiel. Je hoeft niet met alle golven mee te gaan.

Miranda: “Ik heb het idee dat mensen eerst een crisis nodig hebben om in hun kracht te komen te staan. Dit is zonde en onnodig. Ik ben van mening dat je jonge mensen kunt leren reflecteren en exploreren. Dan zijn de dalen minder diep en worden ze mentaal sterker. Ze worden ook meer geaard en staan vanuit heelheid met beide benen op de grond.”

Waar kom je authentiek leiderschap tegen?

“Nog veel te weinig! In de politiek zie ik het al helemaal niet. Daar ligt de focus op maar één P: profit. Onvoldoende op purpose of planet. Binnen bedrijven wordt er ook nog steeds te weinig naar een andere belangrijke P gekeken: people. Er is wel een verschuiving gaande, maar het gaat langzaam. Het oude en nieuwe ondernemen schuurt langs elkaar. Er moet geld verdiend worden om aan je purpose te werken, maar wel in redelijkheid. Dit zou veel meer in de bedrijfscultuur terecht moeten komen. Bij authentiek leiderschap gaat het om een leiderschapsstijl. Veel meer bezig zijn IN de organisatie.”

In het boek New Female Leader van Caroline Glasbergen, founder van New Female Leaders, lezen we dat vrouwen over het algemeen beter in staat zijn om authentiek leiderschap te tonen, maar dat we wereldwijd nog zo’n 100 tot 200 jaar nodig hebben om de gender gap te dichten. Volgens het World Economic Forum komt daar door de komst van Covid nog 36 jaar bij, omdat we door de crisis meer tot financiële drijfveren worden gedwongen en dus minder op de P van People gefocust zijn.

Wat doet Covid als het op authentiek leiderschap aankomt?

“Normaliter zijn het de vrouwen die zich in allerlei bochten moeten wringen omdat ze verschillende rollen hebben. Door Covid is er wel een betere verdeling ontstaan. Mannen zijn nu meer betrokken bij de opvoeding en het onderwijs. Maar helaas wordt er wel meer vanuit angst gehandeld, waardoor authentiek leiderschap juist onder druk komt te staan. Wanneer je je laat leiden door angst is er meer ruis en vertroebelt je innerlijk kompas.”

Hoe leer of train je authentiek leiderschap voor jezelf?

“Het is geen cursus van een dag of een online programma van een coach of influencer die ook maar gewoon anderen kopieert. Het is een keuze om op een bepaalde manier in het leven te staan. Ik werk volgens drie stappen:

Name it: herkennen wie je echt bent en dit is wat het betekent
Claim it: erkennen waarom je doet wat je doet
Aim it: borgen en inzetten, het concreet maken
Miranda vervolgt: “Dit geeft rust bij te maken keuzes. Niet doen wat al die anderen doen, maar doen wat bij je past. Collega’s weten wat ze aan je hebben, je bent transparant en je bent ECHT. Als jij een authentieke leider wilt zijn, dan raad ik altijd aan om de stilte op te zoeken voor minder ruis. Alleen dan kun je leren luisteren naar je innerlijke stem. Wees een visionair en krijg je visie helder. Werk jezelf en je team naar een hoger plan.”

| Lees ook: Hoe ontwikkel je authentiek leiderschap |

Wat heb je nodig om authentiek leiderschap om te zetten naar succes?

“Het succes komt niet door alleen business te ontwikkelen met verdienmodellen vanuit een mannelijke energie. Het komt ook niet door alleen maar creatief, verbindend en intuïtief te zijn vanuit een vrouwelijke energie. Het gaat juist om de combinatie. Ik heb in beiden werelden veel gedaan en het schakelen en balanceren is waar de magie zit.”

Op welke manier draagt authentiek leiderschap bij aan meer balans tussen masculiene en feminiene energie?

“Balance is key’ in authentiek leiderschap. We hebben allemaal beiden in ons. Wanneer ik met succesvolle mannen werk, signaleer ik bij hen wel de feminiene energie, maar durven ze dat vaak niet te laten zien. Hele succesvolle mensen kunnen heel goed voelen, maar het tonen vinden ze vaak lastig. Dat vinden mannen dan niet professioneel ofzo. Terwijl vrouwen soms juist te veel blijven hangen in hun vrouwelijke energie. Alles op gevoel beslissen werkt ook niet, niet als je ook geld wil verdienen. En wanneer vrouwen in een mannenwereld werken, schakelen ze hun feminiene energie uit lijkt wel. Alles draait om balans tussen deze energieën, daar bevindt zich de magic touch.”

Wat kan een business coach betekenen op het gebied van authentiek leiderschap?

“Duurzame ontwikkeling. Ik geloof niet in standaard programma’s van bedrijven of coaches. Iedereen heeft maatwerk nodig. Hier komt authentiek leiderschap om de hoek kijken. Ga iets terug te geven in de wereld. Jouw bedrijf is een afspiegeling van wie jij bent. Het maakt niet uit of je 5, 400 of 2000 mensen in dienst hebt. Ik laat jou inzien waar je krachten liggen en hoe je die in praktijk kunt inzetten om consistente progressie te creëren. Duurzame tools voor zowel jezelf als je team, bedrijf of praktijk.”

Wil jij leren hoe je authentiek leiderschap kunt toepassen?

Neem dan met Miranda contact op via het contactformulier.

#Authentiek leiderschap

#Business coach

#Leiderschap

#Ondernemen

#scale up

Gratis

adviesgesprek