Nieuw in nieuw leiderschap staat voor nieuw niveau >>

Nieuw leiderschap is niet nieuw

Nieuw leiderschap is niet nieuw. Het is een ontwikkeling die leiders doormaken in hun zoektocht naar daadkrachtig en verbindend leiderschap. En daarbij draait het om het beste halen uit twee extremen. Want daar vind je de balans, de magic spot, die leiders van nu als ‘nieuw’ bestempelen. 

De controlerende baas

Grofweg zijn er twee duidelijke leiderschapsstijlen: transactioneel en transformationeel. Transactionele leiders sturen op resultaat en gaan lekker op controle. Iedereen weet wie de baas is en de baas weet precies wie wat wanneer en hoe doet. Daar zit deze leider bovenop. Alles om stap voor stap naar de doelen te werken. Bij deze baas klop je niet snel aan met je persoonlijke sores of ambities. 

De knuffelaar

De transformationele leider wordt juist vaak overspoeld met persoonlijke dilemma’s. De ruimte voor zelfontplooiing en werkplezier zorgt voor veel verbinding en teamspirit, maar bij deze leiders sneeuwen doelstellingen en resultaten vaak onder. De ideale leiderschapsstijl ligt in het midden tussen ‘dictatuur’ en ‘knuffelen’. 

Best of both

Dat klinkt logisch, en dat is het ook. Maar de combinatie van beide werelden vraagt veel zelfkennis, ervaring en trial-and-error. Er is geen definitie of handboek. Als leider maak je vaak een ontwikkeling door, die jou op dit nieuwe niveau brengt. En dat is waar nieuw voor staat. Leiden vanuit vertrouwen en verbinding, zonder de focus en daadkracht te verliezen. 

Ratio & gut feeling

In mijn werkveld, de techniek, prevaleert de ratio. En deze mensen zijn heel snel geneigd een transactionele leiderschapsstijl aan te nemen. Ook omdat ze dit zo gewend zijn vanuit voorbeelden op de werkvloer. Gaandeweg kom je als leider tot nieuwe inzichten, andere uitdagingen en andere wereldbeelden. Meer varen op je gut feeling en vanuit verbinding een sterk team neerzetten volgt dan als nieuw hoofdstuk in je leiderschap. 

Zelfreflectie

Nieuw leiderschap is niet nieuw, maar het brengt wel veel kansen om de uitdagingen van de toekomst te kunnen tackelen. En nieuw leiderschap is te leren. Start eens met een flinke portie zelfreflectie. Wie ben jij, hoe leid jij, en past dat bij wie je bent en wat je wilt bereiken?

 

 

Wil je meer weten, plan dan direct een kennismaking in.

#nieuwleiderschap #carriere #boss #femaleboss #magicspot #

Gratis

adviesgesprek