Teambuilding: hoe bouw je op afstand aan een sterk team?

Teambuilding

Versnippering op de werkvloer is groter dan ooit. De door COVID-19 opgelegde, maar toch ook prettige autonomie in werkplek en -tijden staan op gespannen voet met het gebrek aan verbondenheid en ‘sense of belonging’ van je teamleden. En daarom is teambuilding vandaag de dag belangrijker dan ooit! Hoe zorg jij als manager dat jouw team meer is dan slechts een samenstelling van individuen?

Sterk team

Jouw teamleden kunnen solo waarschijnlijk prima functioneren, want het zijn niet voor niets professionals. Maar “het collectief is sterker dan de individu” en “alleen ga je sneller, samen kom je verder” zijn juist voordelen die een sterk team biedt. Betrokkenheid en samenwerken zorgen voor verbinding. Het zorgt ervoor dat mensen zich onderdeel voelen van een groter geheel.

En het invullen van deze ‘sense of belonging’ is wat medewerkers blij maakt, het geeft energie, zingeving en werkgeluk. Blije werknemers die samen net een stapje meer willen zetten voor elkaar en het behalen van de teamdoelen. Een sterk team is dus positief voor iedereen. Maar hoe bereik je dit? Hoe bouw je een sterk team?

Teambuilding is meer dan een teamuitje

Wanneer je überhaupt met je hele team ergens een teamuitje kunt plannen is maar de vraag. Maar teambuilding ontstaat niet in een middagje boerengolf. Het draagt uiteraard wel bij aan het teamgevoel, maar het is niet genoeg om een sterk team te ontwikkelen. Een sterk team kost aandacht. En daar moet je bewust aan werken. Geef je team tijd voor teamvorming, bottom up in plaats van top down en plaats teamgroei op de teamagenda.

Stimuleer de groepsdynamiek

Zeker in deze thuiswerktijd ben je als manager misschien geneigd om vragen van je teamleden zelf op te pakken, maar heb je er wel eens aan gedacht om deze vragen binnen je team te verdelen? Op die manier scheelt het jou heel veel uren uitzoekwerk, en belangrijker nog: je creëert meer betrokkenheid en dynamiek binnen je team. Het gaat hier natuurlijk wel om vragen die te delegeren zijn, bij een vraag over salarisverhoging is teambetrokkenheid vaak minder gewenst.

Rol van de leider

Als manager heb jij de taak om heldere kaders te stellen waarbinnen een oplossing moet liggen, de oplossing zelf kan een team van professionals prima zelf bedenken. Dit zorgt niet alleen voor meer samenwerking, maar ook tot meer draagkracht bij besluiten. Als je team moeite heeft met het onderling regelen van bepaalde teamzaken, dan kun jij als leider momenten faciliteren waarop het team ‘fysiek’ bijeen is.

Teambuilding kost tijd

Teaming is a verb (Edmondson, 2012). Een sterk team bouwen betekent dus continu investeren in de sterke kanten van je teamleden én de band tussen de teamleden. Maar houd in gedachten dat teamwerk niet een doel op zich is, het is een middel om te komen tot betere resultaten en blije werknemers. Ik ben benieuwd, hoe werk jij aan teambuilding?

 

Gratis

adviesgesprek